LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU

LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU

LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU przy Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. Generała Grota Roweckiego 4a
tel. 65 546 10 01
e-mail: cw@cusrawicz.pl
koordynator: Natalia Purgacz
specjalista ds. wolontariatu: Kinga Klemczak
GODZINY OTWARCIA:
Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

W dniu 11.02.2015 r. tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu złożył deklarację o przystąpieniu do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. Nawiązano kontakt z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Poznaniu, które obok wsparcia merytorycznego stało się mentorem wprowadzającym rawickie Centrum do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

Inspiracją do stworzenia Centrum Wolontariatu w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu są obserwacje poprowadzone przez pracowników socjalnych pracujących w środowisku lokalnym, a także posiadana wiedza na temat potrzeb w zakresie pomocy wolontariuszy. Powstanie Centrum Wolontariatu w naszej gminie jest odpowiedzią na potrzeby i problemy zaobserwowane w środowisku lokalnym. Wolontariat będzie stanowił uzupełnienie pracy socjalnej dla mieszkańców miasta i gminy Rawicz.

Po 6-miesięcznej inkubacji rawickie Centrum Wolontariatu ma możliwość uzyskania prawa do posługiwania się profesjonalnymi materiałami oraz dokumentacją związaną z prowadzeniem i rozliczaniem pracy a także prawo do używania ogólnopolskiego logo.