LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU

LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Projekty - wybierz podmenu:

Spotkanie podsumowujące realizację działań w ramach projektu Pomaganie napędza mnie

Data publikacji: 2015-10-27

W dniu 27.10.2015 r. sali konferencyjnej MGOPS w Rawiczu odbyło się Spotkanie podsumowujące realizację działań w ramach projektu Pomaganie napędza mnie dofinansowanego z Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2015 r., podczas którego omówione zostały przeprowadzone działania i osiągnięte rezultaty. Uczestnicy projektu zdeklarowali chęć dalszej współpracy i zaplanowali nowe działania wolontariackie.
Kadra nadzorująca projekt serdecznie dziękuje wszystkim Uczestnikom za udział w projekcie "Pomaganie napędza mnie".

Międzypokoleniowa Biesiada Wolontariuszy

Data publikacji: 2015-10-05

W dniu 02.10.2015 r. w ramach projektu Pomaganie napędza mnie dofinansowanego z Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2015 r. odbyły się warsztaty z przeprowadzania zbiórki publicznej i Międzypokoleniowa Biesiada Wolontariuszy. Na Biesiadę zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych władz, reprezentowani przez Zastępcę Burmistrza Gminy Rawicz Pana Pawła Szybaja, Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Rawicz Panią Krystynę Zaporowską. Ponadto w Biesiadzie m.in.: uczestniczyli Przewodnicząca Stowarzyszenia Żylicka Rzecz Babska Pani Aniela Karczmarek, Dyrekcja i Pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, Uczestnicy projektu i Przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku na czele z Prezesem Panem Wincentym Figielkiem.
Biesiada miała na celu integrację wolontariuszy, a także wymianę doświadczeń w wolontariacie, promocje wolontariatu na terenie gminy Rawicz i zachęcanie uczestników projektu do różnych form działalności w tym zakresie.
Kadra nadzorująca projekt serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu, serdeczną i miłą atmosferę.
 

Międzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada WolontariuszyMiędzypokoleniowa Biesiada Wolontariuszy

Wizyta studyjna w Centrum Wolontariatu w Pleszewie

Data publikacji: 2015-09-23

W dniu 23.09.2015 r. w ramach projektu Pomaganie napędza mnie dofinansowanego z Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2015 r. odbyła się wizyta studyjna do Centrum Wolontariatu w Pleszewie. Uczestnikami wizyty studyjnej było 15 pełnoletnich wolontariuszy z terenu Gminy Rawicz. Podczas wizyty studyjnej uczestnicy projektu zostali zapoznani z dobrymi praktykami dotyczącymi wolontariatu i działalnością Centrum Wolontariatu w Pleszewie, odbył się również warsztat biżuteryjny przygotowany przez pracowników Centrum Wolontariatu.
Serdecznie dziękujemy Pracownikom Centrum Wolontariatu w Pleszewie za przygotowanie warsztatu, gościnę i serdeczną, miłą atmosferę spotkania. Uczestnikom wizyty studyjnej dziękujemy za udział w spotkaniu i zaangażowanie.

Wizyta studyjna w Centrum Wolontariatu w PleszewieWizyta studyjna w Centrum Wolontariatu w PleszewieWizyta studyjna w Centrum Wolontariatu w PleszewieWizyta studyjna w Centrum Wolontariatu w PleszewieWizyta studyjna w Centrum Wolontariatu w PleszewieWizyta studyjna w Centrum Wolontariatu w PleszewieWizyta studyjna w Centrum Wolontariatu w PleszewieWizyta studyjna w Centrum Wolontariatu w PleszewieWizyta studyjna w Centrum Wolontariatu w PleszewieWizyta studyjna w Centrum Wolontariatu w PleszewieWizyta studyjna w Centrum Wolontariatu w PleszewieWizyta studyjna w Centrum Wolontariatu w Pleszewie

Spotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne Wolontariuszy

Data publikacji: 2015-08-27

W dniu 27.08.2015 r. r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu odbyło się spotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny czynie angażujących się w pomaganie innym oraz działającym na rzecz społeczności lokalnych. Po zakończeniu spotkania uczestnicy projektu, wraz z kadrą nadzorującą projekt, Dyrektorem MGOPS w Rawiczu, czynnie działającymi wolontariuszami oraz zaproszonymi gośćmi udali się na międzypokoleniowe ognisko integracyjne Wolontariuszy w Żylicach. Międzypokoleniowe ognisko Wolontariuszy miało na celu integrację Wolontariuszy, a także wymianę doświadczeń w wolontariacie, promocje wolontariatu na terenie gminy Rawicz.
Spotkanie i międzypokoleniowe ognisko Wolontariuszy zostało zrealizowane w ramach projektu Pomaganie napędza mnie dofinansowanego z Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2015 r.
Kadra nadzorująca projekt serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu i ognisku. Stowarzyszeniu Żylicka Rzecz Babska serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji wydarzenia.
 

Spotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne WolontariuszySpotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne WolontariuszySpotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne WolontariuszySpotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne WolontariuszySpotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne WolontariuszySpotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne WolontariuszySpotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne WolontariuszySpotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne WolontariuszySpotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne WolontariuszySpotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne WolontariuszySpotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne WolontariuszySpotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne WolontariuszySpotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne WolontariuszySpotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne WolontariuszySpotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne WolontariuszySpotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne WolontariuszySpotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne WolontariuszySpotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne WolontariuszySpotkanie promujące ideę wolontariatu z udziałem zaproszonych wolontariuszy Dziewczyny z drużyny, Międzypokoleniowe ognisko integracyjne Wolontariuszy

Szkolenie Zarządzanie wolontariuszami w organizacji i instytucji

Data publikacji: 2015-07-02

W dniu 02.07.2015 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu w godzinach od 8.00 do 16.00 odbyło się szkolenie pt. Zarządzanie wolontariuszami w organizacji i instytucji prowadzone przez koordynatora Centrum Wolontariatu w Pleszewie Panią Lucynę Roszak. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu Pomaganie napędza mnie dofinansowanego z Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2015 r. Uczestnikami szkolenia było 15 pełnoletnich wolontariuszy terenu Gminy Rawicz. Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wolontariatu. Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:
1. Aspekty prawne wolontariatu.
2. Indywidualny plan pracy wolontariusza.
3. Rekrutacja i motywowanie wolontariuszy.
4. Rodzaje wolontariatu: w tym wolontariat wśród seniorów i niepełnosprawnych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zestaw materiałów szkoleniowych. Uczestnikom szkolenia zapewniono wyżywienie i miłą atmosferę.

Szkolenie Zarządzanie wolontariuszami w organizacji i instytucji Szkolenie Zarządzanie wolontariuszami w organizacji i instytucji Szkolenie Zarządzanie wolontariuszami w organizacji i instytucji Szkolenie Zarządzanie wolontariuszami w organizacji i instytucji Szkolenie Zarządzanie wolontariuszami w organizacji i instytucji Szkolenie Zarządzanie wolontariuszami w organizacji i instytucji Szkolenie Zarządzanie wolontariuszami w organizacji i instytucji Szkolenie Zarządzanie wolontariuszami w organizacji i instytucji Szkolenie Zarządzanie wolontariuszami w organizacji i instytucji Szkolenie Zarządzanie wolontariuszami w organizacji i instytucji

Załączniki:

  1. Szkolenie Zarządzanie wolontariuszami w organizacji i instytucji (plik doc 295KB)

Rekrutacja

Data publikacji: 2015-06-17

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Gminy Rawicz do wzięcia udziału w projekcie: POMAGANIE NAPĘDZA MNIE. Celem projektu jest:
Promowanie idei wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych jako sposób na życie w Gminie Rawicz

W ramach projektu zaplanowano m.in.:
- blok szkoleniowy z zakresu wolontariatu,
- międzypokoleniowe ognisko integracyjne,
- wyjazd do Pleszewa na Ogólnopolski Bieg Wolontariuszy,
- wizyta Studyjna w Centrum Wolontariatu w Pleszewie.

Czas realizacji projektu: od 01.06.2015 r. do 31.10.2015 r.

Kontakt: 65 546 64 95, email: cw.ops@rawicz.pl

ZAPRASZAMY - REKRUTACJA TRWA. Liczba miejsc ograniczona!!!

Czytaj całość publikacji "Rekrutacja"

List gratulacyjny

Data publikacji: 2015-06-08

List gratulacyjny projektu "Pomaganie napędza mnie"

Załączniki:

  1. List gratulacyjny (plik pdf 2054KB)