LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU

LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Projekty - wybierz podmenu:

AKCJA AKTYWNY SENIOR

Data publikacji: 2015-09-15

W dniu 12.09.2015 r. podczas Jarmarku historycznego nawiązującego do okresu dwudziestolecia międzywojennego i Targów Ekonomii Społecznej w ramach realizacji projektu Mistrzowie Wolontariatu została zorganizowana Akcja Aktywny Senior podczas, której seniorzy uczestniczący w projekcie przebrani w stroje z okresu dwudziestolecia międzywojennego wystawili przygotowane podczas warsztatów smakołyki oraz kosze pełne owoców w stoisku Lokalnego Centrum Wolontariatu w Rawiczu. Seniorzy częstowali mieszkańców Gminy Rawicz zdrowymi smakołykami, owocami, wodą, zachęcali do włączania się w wolontariat, prowadzili prelekcje na temat zdrowego odżywiania i promowali projekt Mistrzowie Wolontariatu.

AKCJA AKTYWNY SENIORAKCJA AKTYWNY SENIORAKCJA AKTYWNY SENIORAKCJA AKTYWNY SENIORAKCJA AKTYWNY SENIORAKCJA AKTYWNY SENIORAKCJA AKTYWNY SENIORAKCJA AKTYWNY SENIORAKCJA AKTYWNY SENIOR

Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania

Data publikacji: 2015-09-11

W dniu 11.09.2015 r. w ramach projektu Mistrzowie wolontariatu współfinansowanego z Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w partnerstwie z Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych w Poznaniu odbyło się seminarium nt. Wolontariatu ( w godz. od 13.00 do 14.30) oraz warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania (w godz. od 15.00 do 19.00). Podczas seminarium omówione zostały m.in. aspekty prawne dotyczące wolontariatu, a także wolontariat senioralny i dobre praktyki w tym zakresie. Następnie odbyły się warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania, w trakcie, których seniorzy uczestniczący w projekcie przygotowali koreczki owocowe, rożki z suszonymi owocami, wodę z cytryną i miętą, piekli rogaliki, a w przerwie na kawę układali zdrowe jadłospisy.

Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania Seminarium nt. Wolontariatu, warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania

Mistrzowie wolontariatu

Data publikacji: 2015-06-18

W dniu 03.03.2015 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zawarł umowę partnerską z Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych w Poznaniu na rzecz realizacji Projektu Mistrzowie Wolontariatu.
W dniu 23.04.2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na rok 2015. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 129 ofert na realizację 13 zadań publicznych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 46 projektów.
W ramach zadania publicznego: Propagowanie idei wolontariatu jako formy aktywności społecznej osób starszych realizowany będzie projekt Mistrzowie wolontariatu działania projektowe zakładają m.in.:
1. Szkolenia dla koordynatorów w Lokalnych Centrach Wolontariatu Wolontariat Senioralny.
2. Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu w organizacjach/instytucjach Wolontariat senioralny.
3. Szkolenie Zostań liderem wolontariatu.
4. Akcja Aktywny Senior
5. Spotkanie podsumowujące projekt.
7. Wydanie publikacji.