LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU

LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Jak zostać wolontariuszem ?

Wolontariuszem w Centrum Wolontariatu w Rawiczu może zostać każdy (wiek, wykształcenie, płeć nie mają znaczenia), kto chce pomagać lub aktywnie włączyć się w działalność społeczną i obywatelską.
Jeżeli masz wolny czas i chcesz pomagać ludziom, jeżeli chcesz współpracować z nami przy projektach wolontariackich, zapraszamy do Centrum Wolontariatu w Rawiczu.

Wolonatriat w kilku krokach:

OPCJA pierwsza

KROK 1
1. Przyjdź do Centrum Wolontariatu w Rawiczu i porozmawiaj z pracownikiem Biura Pośrednictwa Wolonatriatu
2. Rozmowa dotyczyć będzie Twojej motywacji, oczekiwań.
KROK 2
1. Wypełnij kwestionariusz wolonatriusza
2. Wpiszemy Cię do "Bazy danych wolontariuszy"
3. E-maila otrzymywać będziesz informacje o aktualnych wydarzeniach w Centrum Wolontariatu w Rawiczu, aktualne oferty dla wolonatriuszy
KROK 3
1. Weź udział w szkoleniu dla nowych wolonatriuszy "WOLONTARIAT W PIERWSZYCH KROKACH"
2. Szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczenia
KROK 4
Poszukaj miejsca na wolonatriat STAŁY lub AKCYJNY dla siebie. Wśród ofert w Centrum Wolontariatu w Rawiczu, lub wśród innych ofert.

OPCJA druga

Poszukaj samodzielnie oferty pracy dla siebie, wśród organizacji i instytucji, które poszukują wolonatriuszy.
Np. na stronie
Strona Ogólnopolskiej Sieci Wolontariatu https://www.mojwolontariat.pl/pl/site
Strona Wielkopolskiej Sieci Wolonatriatu http://wrk.org.pl/wolontariat/

Wolontariusze współpracujący z Centrum Wolontariatu w Rawiczu pomagają między innymi:
- osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,
- osobom starszym w instytucjach i w domu (dotrzymywanie towarzystwa, rozmowy wspierające, odwiedziny i spacery, wspólne zakupy, towarzyszenie w drodze na wizyty do lekarza, pomoc w załatwianiu drobnych spraw np. w urzędzie, na poczcie i w bibliotece, pomoc w drobnych czynnościach domowych),
- dzieciom i młodzieży (pomoc w nauce, uczenie aktywnego i ciekawego spędzania czasu wolnego, oraz przekazywanie pozytywnych wzorców),
- dzieciom niepełnosprawnym w przemieszczaniu się na sale lekcyjne,
- włączają się w organizację lokalnych wydarzeń (festynów, koncertów, turniejów, szkoleń i warsztatów).