LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU

LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Raport z działalności - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rawiczu

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza - marzec 2024r.

Szkolny Klub Wolontariusza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu liczy 25 wolontariuszy.

Uczniowie naszej szkoły są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Chcą nieść pomoc bezinteresownie, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Działania przeprowadzone w miesiącu marcu:

KARTKI Z ŻYCZENIAMI

W marcu wolontariusze wykonali kartki świąteczne z życzeniami, które zostały przekazane osobom starszym, samotnym, podopiecznym placówek medycznych.

ZBIÓRKA KARMY

Od 18 do 27 marca szkolny wolontariat zorganizował zbiórkę karmy na rzecz rawickiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

WIELKANOCNE PACZKI

W marcu wolontariusze zorganizowali zbiórkę słodyczy na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin, które są w trudnej sytuacji materialnej.

 

Opiekunowie SKW

Mariola Kruszka

Katarzyna Szymkowiak

Grafika

Raport z działalności - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

Kolejne miesiące mijają, więc czas na kolejne raporty od Szkolnych Kół Wolontariatu, tym razem za okres styczeń-luty 2024 r. Dziś prezentujemy raport z działalności SKW przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie.
Zobaczcie co udało im się ostatnio zrealizować:
1. Zbiórka karmy do schroniska.
2. Sprzedaż ciasta na koncercie Noworocznym w naszej szkole.
3. Zbiórka nakrętek plastikowych.
 
Plakat

Raport z działalności - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu

Działania podjęte przez Szkolny Klub Wolontariusza przy SP 3 w Rawiczu:
- przeprowadzenie wspólnie ze Szkolnym Kołem Caritas sprzedaży rogalików na rzecz Tereski Kajak
- wizyta w Dziennym Domu Pobytu w ramach projektu "Między nami pokoleniami"- we współpracy z ZSZ w Rawiczu
- udział w Piernikowym Szklaku z Wolontariuszami
- przygotowanie galaretek dla uczniów z okazji Mikołajek
- udział w akcji "Opatrunek na ratunek" (zbiórka opatrunków dla Afryki)
- pomoc młodszym kolegom w odrabianiu zadań domowych w świetlicy szkolnej.
Plakat

Raport z działalności - Zespół Szkolno-Przedszkolnu nr 2 w Rawiczu

Listopad/grudzień 2023 r.

Szkolny Klub Wolontariusza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu liczy 25 wolontariuszy.

Uczniowie naszej szkoły są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Chcą nieść pomoc bezinteresownie, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Działania przeprowadzone w miesiącach listopad/grudzień:

 • Całoroczna akcjia „Pomoc koleżeńska” – wolontariusze pomagają młodszym kolegom i koleżankom przebywającym na świetlicy szkolnej  w odrabianiu zadań domowych.
 • W listopadzie zorganizowaliśmy akcję charytatywną na rzecz rodziny  będącej w trudnej sytuacji życiowej: zbiórka żywności, artykułów szkolnych.
 • 15 listopada wolontariusze uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Lokalne Centrum Wolontariatu w Rawiczu "ABC wolontariatu".

Uczniowie poznali rodzaje i formy wolontariatu, obszary w jakie mogą się zaangażować jako wolontariusze.  Tworzyli sylwetki idealnego wolontariusza. Omawiali zasady jakimi powinien kierować się wolontariusz.

 • Szkolenie było wspaniałą okazją do zdobycia cennej wiedzy, a także do dobrej zabawy.
 • W dniach 21 - 24.11.2023r. wolontariusze zorganizowali Kiermasz Rozmaitości pod hasłem: „Każdy ma coś, co może dać drugiemu”. Zebrane zabawki, gry dla dzieci będące w dobrym stanie, wolontariusze sprzedawali za symboliczna kwotę na kiermaszu. Zebrane pieniądze przekazane zostały na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 • W grudniu po raz kolejny wzięliśmy udział w akcji PIERNIKOWY SZLAK Z WOLONTARIUSZAMI. Z pomocą pani Bożeny Kowalskiej wolontariusze piekli pierniczki i ozdabiali je. Na koniec pierniczki zostały pięknie zapakowane i wraz ze świątecznymi życzeniami  trafiły do Centrum Wolontariatu w Rawiczu skąd zostaną przekazane mieszkańcom Gminy Rawicz ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, samotnych i z niepełnosprawnościami.
 • Sprzedaż pierniczków – akcja przedświąteczna. Zebrane pieniążki zostaną przeznaczone na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin, które są w trudnej sytuacji materialnej.
 • Kiermasz stroików świątecznych. Zebrane pieniążki zostały przeznaczone na defibrylator. Współpraca ze środowiskiem lokalnym Sarnowy i burmistrzem gminy Rawicz.
 • Szkolna akcja „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – zbiórka słodyczy na paczki świąteczne dla uczniów z naszej szkoły.
Plakat

Raport z działalności - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza w pierwszym półroczu  2023/2024 r.

    Pierwsze półrocze rozpoczęliśmy  sporządzając całoroczny plan pracy wolontariatu i omawiając poszczególne akcje. Obecnie mamy 23 uczniów z klas 5-7.
   Na początku roku szkolnego ogłosiliśmy zbiórkę karmy dla zwierząt z  zaprzyjaźnionego schroniska w Rawiczu.
  We wrześniu wzięliśmy udział w Dniach Integracji w Miejskiej Górce. Podczas imprezy zorganizowanej przez WTZ w Miejskiej Górce nasi wolontariusze koordynowali wszelkie zabawy dla dzieci, kierowali ludzi na badania i pomagali innym. Był to też czas refleksji i integracji z osobami niepełnosprawnymi. 
  Jako, że październik jest miesiącem seniorów nasi uczniowie wykonali kartki okolicznościowe z tej okazji, które zostały przekazane dla osób samotnych i zrzeszonych w Klubie Seniora w Rawiczu.
  W listopadzie zebraliśmy już po raz piąty słodkie upominki dla podopiecznych Dworku w Łaszczynie .
   Wolontariusze w listopadzie zaangażowali się w zbiórkę żywności dla potrzebujących , stojąc dwa popołudnia w markecie Dino prosząc o wsparcie (akcja dla Banku Żywności w Rawiczu).
   W grudniu jak tradycja nakazuje dołączyliśmy do akcji Piernikowy Szlak, piekąc i dekorując pierniki, które następnie rozdawane były na rawickim świątecznym jarmarku.     
 Również w grudniu wolontariusze zaangażowali się w pomoc przy obsłudze Jasełek dla społeczności organizowanych w szkole.
 Kilku wolontariuszy podniosło swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniu zorganizowanym przez główną siedzibę wolontariatu z plecienia warkoczyków.
 5 grudnia podczas Gminnego Dnia Wolontariusza dostaliśmy dyplom i upominek za naszą dotychczasową pracę.
 Jak co roku wspieramy akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy .Na terenie szkoły przeprowadzimy zbiórkę.
    Całorocznie dbamy o groby Powstańców Wielkopolskich, które w miarę możliwości sprzątamy i odwiedzamy.
   Wolontariusze włączają się we wszystkie akcje organizowane w szkole, chętnie pomagają podczas wydarzeń szkolnych i poza szkolnych, są bardzo otwarci na nowe wyzwania, a z roku na rok ich liczba wzrasta. 

Plakat

Raport z działalności - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

Listopad/grudzień 2023 r.
 
1. Wykonanie kartek Bożonarodzeniowych dla emerytów z naszej szkoły.
2. Wsparcie schroniska w Wąsoszu.
3. Udział w zbiórce żywności przed świętami w Dino we współpracy z Bankiem Żywności.
4. Zbiórka karmy suchej i mokrej dla schroniska.
Plakat

Raport z działalności - Zespół Szkolno-Przedszkolnu nr 1 w Rawiczu

1. Na przełomie listopada i grudnia przygotowaliśmy i wysłaliśmy kartki dla niepełnosprawnego Artura i jego siostry Lenki.
2. Wzięliśmy udział w akcji "Piernikowy szlak z wolontariuszami", dzieci przygotowały i dostarczyły pierniki do wskazanych i dodatkowo wybranych przez siebie instytucji.
3.We współpracy z Bankiem Żywności wzięliśmy udział w akcji "Święta godne, a nie głodne". Uczniowie prowadzili zbiórkę w sklepach.
4. Przeprowadziliśmy zbiórkę odzieży dla osób potrzebujących, zebrane rzeczy przekazano do Caritasu.
5. Zebraliśmy i przekazaliśmy karmę dla schroniska w Rawiczu.
6.Wolontariusze roznosili paczki dla osób starszych i chorych na prośbę rawickiego Caritasu.
 
Plakat

Raport z działalności - Zespół Szkolno-Przedszkolnu nr 2 w Rawiczu

Szkolny Klub Wolontariusza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu liczy 18 wolontariuszy.

Uczniowie są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Chcą nieść pomoc bezinteresownie, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Działania przeprowadzone w miesiącach wrzesień/październik:

Wrzesień

 • Ogłoszenie naboru do SKW na rok szkolny 2023/2024
 • Zorganizowanie spotkania informacyjnego dla chętnych uczniów, adeptów do Szkolnego Klubu Wolontariatu. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej uczniów.
 • Zebranie organizacyjne wolontariuszy

- zebranie deklaracji od wolontariuszy

- omówienie zadań do realizacji na rok szkolny 2023/2024

 • Sprzedaż losów na szkolnym festynie POŻEGNANIE LATA.
 • Zorganizowanie całorocznej akcji „Pomoc koleżeńska” – wolontariusze pomagają młodszym kolegom i koleżankom przebywającym na świetlicy szkolnej  w odrabianiu zadań domowych.

Październik

 • Przeprowadzenie w akcji „Pamiętamy”. W ostatnim tygodniu październiku wolontariusze wzięli udział w akcji „Pamiętamy”. Zorganizowali zbiórkę zniczy od każdej klasy, które zapalili na grobach zmarłych nauczycieli naszej szkoły, miejscach pamięci narodowej oraz zapomnianych grobach.
Plakat

Raport z działalności - Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu

Październikowe sprzątanie cmentarza

W naszej polskiej tradycji jest miesiącem, w którym wspominamy zmarłych. Tych najbliższych: rodziców, dziadków, przyjaciół, sąsiadów, nauczycieli. Jak też żołnierzy, patriotów, którzy walczyli o Ojczyznę. Osoby, które są już po tej drugiej stronie, ale jednak ciągle z nami, bo o nich pamiętamy. Z okazji zbliżających się listopadowych świąt grupa wolontariuszy 30 października wybrała się na cmentarz. Zebrani porządkowali teren przy kaplicy, groby żołnierzy i zapalili na nich znicze.

Kartki i herbatki dla Seniora

W piątek 22 września odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie członków Szkolnego Klubu Wolontariatu. Po przypomnieniu regulaminu i zasad jakie obowiązują podczas wspólnych spotkań czekało pierwsze zadanie do wykonania. Uczniowie wykonywali kartki dla seniorów z okazji Dnia Seniora w naszym mieście. Włączyliśmy się również do akcji ,,Herbatka dla seniora” i udało się zebrać sporą ilość tego napoju. Pomogli nam także inni uczniowie z naszej szkoły.

 

Pomagamy- Akcja „Jabłuszko”

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu włączyli się w akcję „Jabłuszko”. We wtorek 17 października wszyscy spotkali się, by przygotować stoisko do sprzedaży jabłek. W kolejne dni na dużych przerwach chętni uczniowie sprzedawali jabłka. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na dzieci, które potrzebują wsparcia finansowego na dalsze leczenie oraz rehabilitację. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję i wsparli potrzebujących.

Spotkanie członków Szkolnego Klubu Wolontariatu

W czwartek 12 października swoje kolejne spotkanie mieli członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu. Zebrani podzielili się na dwie grupy. Pierwsza z nich wyruszyła do szkolnego ogródka, w którym czekały jesienne prace porządkowe. Pozostali uczniowie wykonywali okolicznościowe ulotki z okazji Święta Niepodległości. Zadania zostały szybko wykonane. Wszyscy w dobrych humorach wracali do domu.

Raport z działalności - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu

W ramach porozumienia o współpracy Szkolne Koła Wolontariatu przesyłają nam raporty ze swojej działalności.
Dziś prezentujemy raport od Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu.
 
Działania podjęte przez Szkolny Klub Wolontariusza przy SP3 we wrześniu i październiku:
- kiermasz ciast i galaretek
- udział w zbiórce herbat dla seniorów i wykonanie okolicznościowych kartek
- udziale szkoleniu "ABC wolontariatu"
- współpraca z Szkolnym Klubem Caritas i sprzedaż kremówek papieskich
- przygotowanie galaretek dla uczniów i pracowników SP3 z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- pomoc młodszym uczniom przebywającym w świetlicy podczas odrabiania zadań domowych
- spotkanie w siedzibie Lokalnego Centrum Wolontariatu w celu integracji wolontariuszy przy wspólnym pieczeniu pizzy.
Plakat

Raport z działalności - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie.

W ramach porozumienia o współpracy Szkolne Koła Wolontariatu przesyłają nam raporty ze swojej działalności.
Dziś prezentujemy raport od Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie.
 
Mały Wolontariat funkcjonuje w ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza i ma charakter akcyjny. W akcje wolontariackie zaangażowani są wszyscy uczniowie klas młodszych naszej szkoły oraz ich wychowawczynie. Przy tegorocznej zbiórce bezpłatnie i dobrowolnie pracowało pięcioro uczniów z klasy III i troje z klasy Ib.

Odbyła się zbiórka pieniężna „Składka zamiast kwiatka". Zbiórka przyniosła 1181,17 złotych i została przekazana rodzicom adresata.
Plakat

Raport z działalności - Zespół Szkolno-Przedszkolnu nr 1 w Rawiczu

W ramach porozumienia o współpracy Szkolne Koła Wolontariatu przesyłają nam raporty ze swojej działalności.
Dziś prezentujemy raport od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rawiczu.

Od września wzięli oni udział w akcjach:

1. Kartka i herbatka dla seniora,

2. Zbiórka nakrętek (cały rok),

3. Zbiórka karmy dla schroniska w Rawiczu (cały rok),

4. Dbamy o groby bohaterów (15.09. do 10.11),

5. We współpracy z Caritas odbyła się akcja Papieskie kremówki, dochód przekazany zostanie na Caritas.

 

Brawo młodzi wolontariusze za zaangażowanie!

Plakat

Raport z działalności - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej

W ramach porozumienia o współpracy Szkolne Koła Wolontariatu przesyłają nam raporty ze swojej działalności.
Dziś prezentujemy raport od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupi Kapitulnej.
 
Podczas akcji "Zamiast kwiatka" Szkolne Koło Wolontariatu zebrało kwotę 488, 58 zł. Pieniądze trafiły na konto Wiktorka.

Wolontariusze brali także udział w akcji "Upominek dla seniora". Zbierali herbatki i robione przez uczniów kartki z życzeniami

Warto pomagać!

Plakat

Szkolne Kluby Wolontariuszy

1. Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rawiczu
2. Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu
5. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Sierakowie
6. Zespół Szkolno Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Wsi
7. Szkoła Podstawowa w Masłowie
8. I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Rawiczu
9. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu
10. Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu
11. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

Zapraszamy kolejne Szkoły do współpracy

Akcja wolontariacka "Świąteczna kartka z życzeniami"

Lokalne Centrum Wolontariatu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu zaprasza Szkolne Kluby Wolontariusza do wzięcia udziału w akcji Wielkanocna Kartka z Życzeniami w ramach, której Szkolny Klub Wolontariusza przygotuje Wielkanocne Kartki z Życzeniami Świątecznymi, które wręczone zostaną seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.

Przygotowane kartki z życzeniami dostarczyć należy do Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu do dnia 27.03.2020. Szkolne Kluby Wolontariusza, zainteresowane dołączeniem do akcji, proszone są o wcześniejszy kontakt z LCW.

Szkolne Kluby Wolontariusza w Masłowie i w Zielonej Wsi.

Wolontariusze, zrzeszeni w Szkolnych Klubach Wolontariusza, nieustannie aktywnie działają i prowadzą akcje wolontariackie na rzecz społeczności lokalnej.
Szkolny Klub Wolontariusza, działający przy SP Masłowo, w okresie od października 2019 r., do stycznia 2020 r., zorganizowali:
- zbiórkę na rzecz mieszkańca Poznania, chorującego na guza mózgu. Wolontariuszom udało się zebrać kwotę 424,10 zł
- akcje przygotowywania stroików na rzecz Seniorów
- akcję "Czyścioch" - polegała ona na sprzątaniu terenu szkoły i okolic oraz pielęgnowaniu miejsca pamięci narodowej- Pomnik w Załęczu.

Z kolei Szkolny Klub Wolontariusza, działający przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zielonej Wsi, zaangażowali się w:
- sprzedaż kartek świątecznych na rzecz Stowarzyszenia Sursum Corda
- organizację Dnia Wolontariusza, podczas której promowano wolontariat oraz zachęcano do aktywności wolontariackiej
- prowadzenie animacji dla dzieci, podczas Mikołajek, organizowanych przez Stowarzyszenie Hazy to My

Dziękujemy Wolontariuszom i Opiekunom Wolontariatu za zaangażowanie w akcje!

Szkolne Kluby Wolontariusza w Masłowie i w Zielonej Wsi.Szkolne Kluby Wolontariusza w Masłowie i w Zielonej Wsi.Szkolne Kluby Wolontariusza w Masłowie i w Zielonej Wsi.

Szkolny Klub Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu.

Akcje wolontariackie przeprowadzone przez Szkolny Klubu Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu, w roku szkolnym 2019/2020, w okresie od września do grudnia:
- wykonanie jesiennych stroików, w ramach akcji "Młodzi wolontariusze seniorom"
- udział w Piernikowym Szlaku z Wolontariuszami
- udział w szkoleniu z zakresu działalności w wolontariacie ABC wolontariatu organizowane przez Centrum Wolontariatu przy MGOPS w Rawicz.
- Udział w akcji społecznej związanej z przywróceniem pamięci o wielokulturowej historii Rawicza, organizowanej przez Muzeum Ziemi Rawickiej wraz z Towarzystwem Przyjaciół Rawicza i Urzędem Miejskim Gminy Rawicz.

Szkolny Klub Wolontariusza w Zespole Szkolno - Przedszkolnm w Zielonej Wsi

Akcje wolontariackie przeprowadzone przez Szkolny Klub Wolontariusza w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zielonej Wsi, w roku szkolnym 2019/2020, w okresie od września do listopada:
- udział w szkoleniu z zakresu ABC Wolontariatu
- organizacja zbiórki na rzecz zwierząt w schronisku
- udział w akcji Młodzi Wolontariusze Seniorom - przekazanie jesiennych stroików
- pomoc przy przeprowadzeniu animacji dla dzieci podczas akcji "Cała Polska biega, Rawicz też"
- udział w zbiórce "Okulary dla Afryki"
- udział w zbiórce na rzecz podopiecznych Małego Dworku w Łaszczynie
- pomoc podczas zbiórki żywności
- udział w akcji "Piernikowy Szlak z Wolontariuszami"

Opiekunowie Klubu: Katarzyna Pałka, Ewelina Pruchnik, Katarzyna Żurek

Szkolny Klub Wolontariusza w Zespole Szkolno - Przedszkolnm w Zielonej WsiSzkolny Klub Wolontariusza w Zespole Szkolno - Przedszkolnm w Zielonej WsiSzkolny Klub Wolontariusza w Zespole Szkolno - Przedszkolnm w Zielonej WsiSzkolny Klub Wolontariusza w Zespole Szkolno - Przedszkolnm w Zielonej Wsi

Szkolny Klub Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu.

Akcje wolontariackie przeprowadzone przez Szkolny Klubu Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu, w roku szkolnym 2019/2020, w okresie od września do listopada:
- wykonanie jesiennych stroików, w ramach akcji "Młodzi wolontariusze seniorom"
- występ artystyczny podczas Gminnego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami
- przeprowadzenie zbiórek, w tym m.in. artykułów czystości, oraz odzieży dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
- udział w akcji "Okulary dla Afryki"
- zbiórka zniczy oraz sprzątanie cmentarza

Opiekunowie Klubu: Dorota Dybicka, Izabela Radel

Klub Wolontariusza w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2

Akcje wolontariackie przeprowadzone przez Szkolny Klubu Wolontariusza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu w roku szkolnym 2019/2020, w okresie od września do listopada:
- Udział w akcji Pamiętamy - Zapalanie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli naszej szkoły
- Młodzi wolontariusze -seniorom - wykonanie stroików jesiennych.
- Przeprowadzenie w akcji Znicz. Zebrane znicze zapłonęły na grobach zapomnianych, tych którzy nie mają bliskich. Światełka pamięci zapłonęły na grobie nauczycieli i uczniów, którzy już odeszli od nas.
- zorganizowanie wróżb andrzejkowych dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej
- Czytanie na dywanie. Wolontariusze w ostatni piątek miesiąca czytają swoim młodszym kolegom z oddziałów przedszkolnych bajki.

Opiekunowie Klubu: Mariola Kruszka, Katarzyna Szymkowiak