LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU

LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania :)

Data publikacji: 2018-11-21

W dniu 21.11.2018r. w ramach realizacji projektu Siła Wolontariatu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich odbyły się kolejne warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania. Warsztaty przeprowadzone zostały przez Wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu i koordynatora szkolnego klubu wolontariatu Panią Monikę Świtała. W warsztatach uczestniczyli seniorzy z Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas warsztatów Seniorzy wraz z Wolontariuszami przygotowywali zdrowe posiłki i poznawali zasady zdrowego odżywiania.

Po zakończonych warsztatach Wolontariusze z Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z koordynatorem Lokalnego Centrum Wolontariatu odwiedzili małych pacjentów Szpitala Powiatowego w Rawiczu i podopiecznych Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Rawiczu.

Lokalne Centrum Wolontariatu serdecznie dziękuję Wolontariuszom ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu za przeprowadzenie warsztatów z zakresu zdrowego odżywiania :)

Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu Panu Piotrowi Mosiek oraz Koordynatorowi Wolontariatu Pani Monice Świtała dziękujemy za przygotowanie młodzieży do podejmowanych działań oraz rozwijanie wśród uczniów postaw społecznych.
Liczmy na dalszą owocną współpracę w zakresie promocji wolontariatu

Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania :)Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania :)Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania :)Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania :)Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania :)Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania :)

Wolontariusze przychylni zwierzętom :)

Data publikacji: 2018-10-18

W ramach realizacji projektu Siła Wolontariatu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu zorganizowali w szkole akcję edukacyjną mającą na celu propagowanie idei zapobiegania bezdomności oraz ochrony praw zwierząt.
Wolontariusze nawiązali współpracę z Schroniskiem, które będzie systematycznie odwiedzane.

Wolontariusze przychylni zwierzętom :)Wolontariusze przychylni zwierzętom :)Wolontariusze przychylni zwierzętom :)Wolontariusze przychylni zwierzętom :)Wolontariusze przychylni zwierzętom :)Wolontariusze przychylni zwierzętom :)

Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania :)

Data publikacji: 2018-10-17

W dniu 17.10.2018r. w ramach realizacji projektu Siła Wolontariatu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich odbyły się warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania. Warsztaty przeprowadzone zostały przez Wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu i koordynatora szkolnego klubu wolontariatu Panią Monikę Świtała. W warsztatach uczestniczyli seniorzy z Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas warsztatów Seniorzy wraz z Wolontariuszami przygotowywali zdrowe posiłki i poznawali zasady zdrowego odżywiania.

Lokalne Centrum Wolontariatu serdecznie dziękuję Wolontariuszom ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu za przeprowadzenie warsztatów z zakresu zdrowego odżywiania :)

Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu Panu Piotrowi Mosiek oraz Koordynatorowi Wolontariatu Pani Monice Świtała dziękujemy za przygotowanie młodzieży do podejmowanych działań oraz rozwijanie wśród uczniów postaw społecznych.
Liczmy na dalszą owocną współpracę w zakresie promocji wolontariatu.

Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania :)Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania :)Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania :)Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania :)Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania :)Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania :)Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania :)Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania :)Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania :)

Spotkanie z dynią i pomidorem

Data publikacji: 2018-09-24

W dniu 22.09.2018r. w ramach projektu Siła Wolontariatu realizowanego przez Lokalne Centrum Wolontariatu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach konkursu MIKRODTACJI Wielkopolska Wiara 2018r.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Spotkanie z dynią i pomidorem zorganizowane zostało przez Wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu wraz z kołem gospodyń wiejskich. Spotkanie miało na celu m.in. promocję wolontariatu i integrację międzypokoleniową.

Spotkanie z dynią i pomidorem Spotkanie z dynią i pomidorem Spotkanie z dynią i pomidorem Spotkanie z dynią i pomidorem Spotkanie z dynią i pomidorem Spotkanie z dynią i pomidorem Spotkanie z dynią i pomidorem

Siła Wolontariatu

Data publikacji: 2018-09-07

Grupa nieformalna w składzie: Natalia Purgacz, Agnieszka Duszak i Iza Nowicka pozyskała środki na realizację projektu Siła Wolontariatu w ramach konkursu MIKRODTACJI Wielkopolska Wiara 2018r.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Celem głównym projektu Siła Wolontariatu! jest:
Zwiększenie społecznego zaangażowania wśród 40 uczniów należących do trzech Szkolnych Klubów Wolontariusza w Gminie Rawicz w okresie od 01.09.2018r. do 30.11.2018r.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:
- zorganizowanie przez Wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu akcji edukacyjnej mającą na celu propagowanie idei zapobiegania bezdomności zwierząt oraz ochrony praw zwierząt w społeczeństwie;
- nawiązanie porozumienia o współpracy ze schroniskiem, które będzie systematycznie odwiedzane przez Wolontariuszy z ZSS;
- przeprowadzenie przez Wolontariuszy z Zespołu Szkół im. Stefana Bobrowskiego warsztatów z zakresu zdrowego odżywiania dla Seniorów z Gminy Rawicz;
- przygotowanie przez Wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu spotkań z poezją dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami;
- Spotkanie z dynią i pomidorem - zorganizowane przez Wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu wraz z kołem gospodyń wiejskich i mieszkańcami wsi Szymanowo mające na celu m.in. promocję wolontariatu i integrację międzypokoleniową.